Question

Playbase stadigt orange sken

  • 5 January 2018
  • 1 reply
  • 113 views

Hej,

Har ett system med Sub, två One samt en Playbase. Idag fick jag bara ett frågetecken på rummet där alla fyra är sammankopplade. Har brutit upp kopplingen och gjort om den men kan inte lägga till Playbasen igen. Har haft den avstäng en timme och fabriksåterställt den med samma resultat. Hur jag än gör får jag bara ett oranget sken. Inga ändringar på routern, fast kanal på 11, har ytterligare en One och allt annat fungerar. Systemet är ca en månad gammalt.

Tips tack 🙂

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Mange,

Jag har skapat en incident (Ref# 180112-001070) och skulle vilja att du slår en signal.
När du ringer till oss behöver du vara vid ditt Sonos system.
Våra öppettider samt kontaktinformation finner du på : http://www.sonos.com/sv-se/contact

Om du inte har möjlighet att ringa under öppettiderna skulle jag vilja testa PLAYBASE med Ethernetkabel och se om den kommer med.
Om så är fallet, skicka en diagnostik och posta numret du får här.

Tack på förhand!