Question

Playbase och andra Sonos i samma grupp. Går inte det?

  • 23 September 2017
  • 1 reply
  • 248 views

Jag har precis köpt och installerat en Playbase. Jag har kopplat den till TVn och anslutit en Sub. Det fungerar bra.

Jag vill även kunna använda Playbase som en musikenhet, dvs utan TV ljud och det tillsammans med mina andra Sonos enheter, 2 st 5:or och en 3:a.
Jag lyckats inte få in min Playbase till samma grupp som de övriga enheterna.
Något jag missat eller går inte detta?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Problemet löst. Playbase var i ett annat WIFI nät...