Question

Play1 spelar inget

  • 28 April 2019
  • 4 replies
  • 245 views

Har alltid haft problem att använda båda mina play1 helt trådlöst, helt enorma jävla problem att få dem att ansluta ifann routern varit urkopplad tex.. Så det gav jag upp och körde trådat till den ena Play1 och det funkade ganska bra, tills nu då. Nu spelar alltid den Play1 som är inkopplad direkt till routern via kabel, den andra visar status ansluten, men spelar INTE, eller ibland spelar den, men oftast inte... Är så FRUKTANSVÄRT less på mina Sonos produkter, BARA problem!!!!!!
Båda dessa har många gånger haft en utstakad färdväg genom närmsta ruta, jag ger skiten en chans till, sedan åker allt i soporna... Något tips på att få den andra Play1 att spela nånting mottages tacksamt.

4 replies

Userlevel 3
Badge +14
Jag har samma problem med mina sonos. Har jobbat med nätverk i 20 år. SONOS toppar min lista på skitprodukter. Pengarna i sjön minst sagt.

Har du möjlghet att skicka en diagnostik med så vi kan kolla ditt system?
Hur ser nätverket ut i övrigt?
Är Sonos anslutet via kabel eller trådlöst?

Tack på förhand!
Jag har samma problem med mina sonos. Har jobbat med nätverk i 20 år. SONOS toppar min lista på skitprodukter. Pengarna i sjön minst sagt.
Userlevel 3
Badge +14
Hej Marika,

Välkommen till forumet!

@Ken_Griffiths kommenter gav mycket bra tips, om du fortfarande har problem, kan du skicka en diagnostik från ditt system precis efter du har problem, och svara med det nummer som du får?

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!
Translation (some obscene language removed)...

Have always had trouble using both my play1 completely wireless, totally awesome f*****g problems to get them to connect if the router has been disconnected eg .. So I gave up and drove threaded to one Play1 and it worked pretty well, until now. Now, the Play1 that is connected directly to the router via cable is always playing, the other shows the status connected, but does NOT play, or sometimes plays it, but usually does not ... Is so TERRIBLE less on my Sonos products, ONLY problem !!! !!
Both of these have often had an out-of-the-way route through the nearest box, I give the s**t a chance, then everything goes in the garbage ... Any tips on getting the other Play1 to play something is gratefully received.

Reply:

It sounds like local wireless interference, you may want to read these two (hopefully useful) links:

Reducing Wireless Interference

Local Network Stability

If you cannot get things working correctly by following the advice in those links, you could also Submit a Sonos System Diagnostic for further investigation and then choose to contact Sonos Customer Care directly, using this link below:

Contact Sonos Customer Care/Twitter (24/7) etc.

Anyhow I truly hope that helps and that you get your 'likely' local wireless network issues resolved soon.?

Reply