Question

Play 3 vibrerar

  • 7 August 2017
  • 1 reply
  • 165 views

Hej! Min play3 skallrar vid bas ljud går det att få en ny på garanti eller måste den skickas in ?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +1
Hej Ricopson,

Välkommen till forumet!
Ring in till supporten med serienumret till hands så hjälper vi dig lösa detta.
020 120 3020
Öppettider. Måndag-Fredag 10.00-18.00
Tack på förhand!