Question

Play 1 har tappat kontakten med wifi

  • 20 January 2018
  • 7 replies
  • 534 views

Play 1 har plötsligt tappat kontakten med nätverken. Den dyker upp i appen då man ansluter med nätverkskabeln men det går inte att koppla till det trådlösa nätverket.
Tacksam för support.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

7 replies

Userlevel 3
Badge +14
Hej och välkommen till forumet Heaus!

Skulle du kunna skicka en diagnostik från Sonosappen när den sitter med kabel, och posta numret du får här?

Tack på förhand!
Hej och tack för svaret!
Nu har jag skickat och fått följande nr:
8407213
Userlevel 3
Badge +14
Tack!

Misstänker du drog ut kabeln igen då jag inte ser enheten i diagnostiken.
Skulle du kunna sätta i den igen och skicka en till?

Tack på förhand!
Nytt försök.
Ditt bekräftelsenummer är: 8415836.
Userlevel 3
Badge +14
Nytt försök.
Ditt bekräftelsenummer är: 8415836.


Tackar, gå till Inställningar, Avancerade Inställningar och gå igenom Trådlösa inställningarna.
Dra sedan ur endast nätverkskabeln när det står att det är klart, vänta till det blir fast vitt sken igen på spelaren, och testa sedan spela igen när den står trådlöst, nära routern.
Och skicka ytterligare en diagnostik om det funkar är du snäll.
Tack det fungerade! :D
Ditt bekräftelsenummer är: 1213912886
Userlevel 3
Badge +14
Tack det fungerade! :D
Ditt bekräftelsenummer är: 1213912886


Tack, det ser OK ut, funkar det om du flyttar den med nu?