Question

pipljud

  • 9 January 2020
  • 9 replies
  • 54 views

Jag får ett pipljud från min Sonos Symfonisk. Vad ska jag göra för att få bort det?


9 replies

Userlevel 3
Badge +12

Hej Fossan, 

 

Välkommen till vårt forum! 

 

Är det lampan eller bokhylle högtalaren ?

Kommer ljudet i och med att strömmen kopplas in eller kommer det efter att du spelat upp ljud ett tag? Eller något annat? 

Skicka in en diagnostik och svara med numret är du snäll.

Instruktioner här.

Det är en bokhylla högtalare. Den är tyst ett längre tag c:a 1 timme sedan ljudet 

 

331486927

Userlevel 3
Badge +12

Tackar. 

Var denna diagnostik tagen då du har pipljudet? 

 

1634452467
 

jag gjorde diagnostik precis efter pipljudet

Userlevel 3
Badge +12

Tackar.

Jag kan inte riktigt se något alls här som indikerar på ett fel.. Pipet du får, är det ett konstant pip? 

Kommer det oberoende på källa för ljud? Så, är det samma om du spelar spotify eller radio etc ?

Det kommer när jag inte spelar något. 

Userlevel 3
Badge +12

Okej. 

Så då det är tyst och ljudet kommer, får du ett konstant pip? 

Nej, det är ett kortare ljud. Sedan är det uppehåll en stund. 

Userlevel 3
Badge +12

Hmm okej. 

Ta då och fabriksåterställ högtalaren och installera om den. Återkom sedan med om det blev bättre eller inte. 

 

 

Reply