Ny router och tillgängliga högtalare

  • 22 December 2017
  • 1 reply
  • 328 views

Har bytt router och mina högtalare sitter fast monterat högt upp i taket så kan inte enkelt montera ned dem för att ansluta dem med kabel till nya routern. Kan man inte på något sätt byta nätverk utan att behöva klättra upp med stege och montera ned högtalarna??

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej och välkommen till forumet fredrike80!

Det är antingen temporär kabling, eller fabriksåterställning, så även om du fabriksåterställer måste du upp och trycka på knappar etc på alla enheter.
Så det snabbaste och enklaste är nog att montera ner en av dem tyvärr.