Question

Ny på Sonos

  • 29 December 2017
  • 2 replies
  • 222 views

Hejsan
Jag har precis skaffat Sonos one och vill gärna lyssna på RixFm på högtalarna. Hur gör jag det ?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Hej!

Lägg till musiktjänsten ”TuneIn” genom din app eller programvara. På iOS finns det under mer-menyn.

Sök sedan på RixFM och ändra sökresultatets sökning till ”Sationer”. Du bör då få en träff på RixFM radio.
Userlevel 3
Badge +12
Hej MickeH,

Precis som gaisan säger här är det, men tunein finns redan med i alla Sonos system från början.
Dock så har RixFM strul med sin licens för att få vara med på TuneIn hemsidan så ibland går den inte att hitta, som nu till exempel.