Question

Ny layout + bugg?

  • 21 October 2017
  • 3 replies
  • 168 views

Har bl.a. synpunkter på den nya grafiska presentationen.
1. Varför står rumsbeskrivningen längst ner för varje rum? Skulle vara betydligt mer logiskt och tydligare om det stod överst.
2. Varför är det är så svag/otydlig skillnad mellan rummen. Jag har 3 rum och det blir onödigt rörigt var rummen börjar/slutar. Det borde skilja mer mellan dem, se även fråga 1
3. Varför ser man inte längre nästa låt samtidigt som pågående?
4. Varför hoppar Sonos vidare till nästa låt i spellistan mitt i en pågående låt. Har även hänt i tidigare versioner men idag på 4-5 låtar i rad. Har 2 system, ett hemma och ett i sommarstugan med samma fenomen.
Får ofta fel 1001, varför?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 2
Badge +1
Hej MagnusKall,

Välkommen till forumet.
Kan inte direkt svara på vaför menyerna har ändrats på detta vis men till din fråga varför Sonos hoppar vidare till nästa sång så har vi tyvärr ett pågående allmänt problem med Spotify. Vi jobbar som bäst på att fixa detta.
1001 är ett generiskt felmeddelande som betyder att Sonos tappat kopplingen till nätverket. Får du detta i samband med en uppdatering?
Hej,
För mig hoppar låtarna vidare till nästa i listan när jag spelar mp3 från NAS. Jag har Spotify integrerat men kan inte påminna mig om att det någonsin hänt i en Spotify-lista (spelar iofs väldigt sällan Spotify-listor)
1001 felmeddelande har kommit under en längre tid (under flera uppdateringar) så jag ser ingen koppling till en specifik uppdatering. Men jag köper ditt svar och kanske kan det relateras till mitt egna nätverk där bärbara datorer ibland tappar kontakt med internet, även om Sonos har ett eget.
Vart vänder jag mig angående layout om Sonos själva inte kan svara på det? Min förhoppning är att synpunkterna, tillsammans med andras kan påverka er till ständig förbättring.

mvh Magnus
Userlevel 2
Badge
Har bl.a. synpunkter på den nya grafiska presentationen.
1. Varför står rumsbeskrivningen längst ner för varje rum? Skulle vara betydligt mer logiskt och tydligare om det stod överst.
2. Varför är det är så svag/otydlig skillnad mellan rummen. Jag har 3 rum och det blir onödigt rörigt var rummen börjar/slutar. Det borde skilja mer mellan dem, se även fråga 1
3. Varför ser man inte längre nästa låt samtidigt som pågående?
4. Varför hoppar Sonos vidare till nästa låt i spellistan mitt i en pågående låt. Har även hänt i tidigare versioner men idag på 4-5 låtar i rad. Har 2 system, ett hemma och ett i sommarstugan med samma fenomen.
Får ofta fel 1001, varför?


Ja rumslistan är riktigt usel, både placering och layout är dålig och otydlig, är uppriktigt förvånad att inte ett företag som bara sysslar med detta inte kommit längre på alla år.
Att på min stora S8-skärm bara se tre rum och sedan få börja scrolla är komiskt med tanke på den lilla otydliga information som ges per rum, kunde ju fått plats en hel del kontroller, ikoner osv i dessa boxar...

Om inte annat skulle man själv kunna få välja placeringar och innehåll i appen beroende på hur många spelare/rum man har.
Personen med en ensam Play1 som köksradio har ju ett helt annat behov än personen med spelare i varje rum på herrgården...

De borde öppna upp för andra apputvecklare så det blir lite fart.