Question

New updated Controller

  • 21 July 2018
  • 3 replies
  • 3939 views

Can you please see what you can do so we can controll Sonos in standby mode?

3 replies

Userlevel 7
Badge +21
Standby mode? Sonos device or controller, which controller, desktop, iphone, Android?
It is the app for iPhone. Sonos informed about it because it wouldn’t work with AirPlay... or something. But it is really annoying now that you have to unlock your phone and open the Sonos app.
Userlevel 1
Badge +6
Hej stefangissle,

Om du avaktiverar airplay för alla enheter i ditt nätverk som fungerar med airplay så ska låsskärmen för Sonos prioriteras, annars är det de andra airplay enheterna som prioriteras i och med senaste uppdateringen av Sonos, tyvärr.
Du kan läsa mer om det här:
https://support.sonos.com/s/article/3381?language=en_US

Reply