Nedgradera?

  • 13 October 2017
  • 1 reply
  • 168 views

Hur nedgraderar man till versionen innan 8.0? För som det är nu håller inte. Ända livlinan är är att jag råkar ha er gamla fjärrkontroll. För apparna är katastrof.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +1
Hej Måns,

Välkommen till forumet.
Tyvärr går det inte att nergradera appen.
Har du något specifikt tekniskt problem med appen?

Tack på förhand!