Question

mobilt bredband

  • 22 December 2017
  • 1 reply
  • 364 views

den sonos systemet tappas nästan varje dag

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Det är nog bättre om du ringer angående detta bergkullen.
Vi behöver så mycket mer information än ditt meddelande här om du har mobilt bredand och sonos systemet tappas nästan varje dag.
Kan rekommendera dig att inte ha mobilt bredband och Sonos då blir alltid är svajigt.

Vårt telefonnummer: 020 120 3020