Löst: Spotify funkar för närvarande inte som det skall - (13 Juni 2019)

  • 13 June 2019
  • 1 reply
  • 1700 views

Userlevel 3
Badge +14
Just nu har vi problem med Spotify. Vårt tekniska team arbetar för närvarande med Spotify för att lösa dessa problem så snart som möjligt. Vi ber om ursäkt för besväret.

Håll ett öga på https://status.sonos.com/

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Problemen är nu lösta och allt fungerar som det skall igen.