Question

Ljudet försvinner

  • 28 December 2018
  • 1 reply
  • 237 views

Hej,
Har problem med att ljudet försvinner efter ca 1 minut när jag använder mig av Apple TV och "Com hem play"-appen, när jag väljer att få ljudet via min Play 5-högtalare. Det fungerar bra med andra appar.
Det är bara kombon Play 5 + appen "Com Hem play" som inte fungerar.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Freez,

Välkomment ill forumet!

Det låter lite märkligt, vet du vad den skickar för ljudformat, Dolby, Stereo etc?

Kan du skicka en diagnostik från ditt system precis efter du har problem, och svara med det nummer som du får?

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!