Ljudavbrott från flera tjänster

  • 13 March 2019
  • 8 replies
  • 78 views

Samma här. Hoppar, hackar, felmeddelanden.. Behöver hjälp. Tack / 1307199558

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

8 replies

Userlevel 3
Badge +14
Samma här. Hoppar, hackar, felmeddelanden.. Behöver hjälp. Tack / 1307199558

Är det endast via Spotify Connect, eller även om du spelar från Sonosappen?
Både och! Samma om jag kör srplay.
Userlevel 3
Badge +14
Både och! Samma om jag kör srplay.

Jag har skapat ny tråd så den andra var endast Spotify Connect.

Jag kan se att båda Sonos tappat anslutningen till WIFI flera gånger, det ser även ut som det finns en förstärkare med samma namn, en från Apple och en från Netgear?
Står någon av dina Sonos nära huvudroutern så vi kan testa kabla en av dina Sonos?
Hej! jag hade en modell äldre apple airport som utökade nätverket, trodde det kanske var den som spökade pga sin ålder så jag köpte och installerade en Netgear extender igår kväll..för ett stabilare och snabbare när till sovrummet där Sonos1 står. Nej jag har tyvärr inget uttag i närheten för att kabla högtalarna. Sorry
Userlevel 3
Badge +14
Hej! jag hade en modell äldre apple airport som utökade nätverket, trodde det kanske var den som spökade pga sin ålder så jag köpte och installerade en Netgear extender igår kväll..för ett stabilare och snabbare när till sovrummet där Sonos1 står. Nej jag har tyvärr inget uttag i närheten för att kabla högtalarna. Sorry

Ok, Sonos ansluter sig mot Apple i diagnostiken, kan du testa slå av Netgear helt en stund och se om samma sak sker?
Hej! Ja precis, min huvud-router är en ("nyare") apple airport express. Ska testa stänga av Netgear när jag är hemma och se vad som händer. Tack sålänge
Samma sak, Spotify direkt i Sonos-app genererar bara massa felmeddelande ovanpå varandra. Kan inte hitta filen, förlorade kopplingen.. etc. Dock så kommer det i alla fall igång och spelar längre bitar av musiken än tidigare.
Userlevel 3
Badge +14
Samma sak, Spotify direkt i Sonos-app genererar bara massa felmeddelande ovanpå varandra. Kan inte hitta filen, förlorade kopplingen.. etc. Dock så kommer det i alla fall igång och spelar längre bitar av musiken än tidigare.

Fick du iväg någon diagnostik när det hände?