Answered

Koppla ihop två rum permanent

  • 17 February 2019
  • 1 reply
  • 374 views

Hej!

Jag har en beam i vardagsrummet till tvn märkt tv rum och en play1 i köket märkt kök men det är samma fysiska rum. Hur får jag dom i samma rum, så att jag inte behöver gruppera ihop dom varje gång jag sätter på tvn?
icon

Best answer by Henrik B 18 February 2019, 10:54

Hej tobbz,

Välkommen till forumet!

Det går tyvärr inte spara konfigurationer i dagsläget är jag rädd.
Men i ditt fall finns det en isntällning, gå till Inställningar, Ruminstälningar, BEAM:ens rum, sedan TV.
Slå av Avgruppera vid TV-uppspelning, då skall den inte ta bort den andra när TV-ljudet slås på.
View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej tobbz,

Välkommen till forumet!

Det går tyvärr inte spara konfigurationer i dagsläget är jag rädd.
Men i ditt fall finns det en isntällning, gå till Inställningar, Ruminstälningar, BEAM:ens rum, sedan TV.
Slå av Avgruppera vid TV-uppspelning, då skall den inte ta bort den andra när TV-ljudet slås på.