Konfigurationsproblem surround system

  • 1 August 2018
  • 3 replies
  • 245 views

Hej,
Har anslutet en Beam till min tv, funkar perfekt. Problemet kommer när jag skall ansluta subben och de två ettorna till systemet. Hur jag än gör så går det inte, får följande meddelande när jag skall lägga till ettorna.

"Konfigurationsproblem, Det uppstod ett problem när dina högtalare förbereddes.
Kontrollera din nätverksanslutning eller strömmen till dina högtalare i detta rum"

När jag försöker lägga till subben får jag följande meddelande.

" Fel vid Sub-konfigurationen. Ett problem uppstod vid tilläg av Sub. Se till att Sub och Beam är anslutna till strömmen.

Givetvis har dom ström och routern står endast 3 meter bort.

Om jag däremot inte lägger in dom i surroundsystemet fuknar dom var för sig...

Vad göra?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 2
Badge +7
Hej toppstugan,

Aj då, låter inte kul alls hurru!
Skicka gärna in en diagnostik så kan vi ta oss en närmare koll på det här.
https://support.sonos.com/s/article/141?language=sv
Hej,
Här kommer siffrorna... 1450752433
Userlevel 2
Badge +7
Det beror antagligen på att ni har en extender/accesspunkt för ert näterk "H8 Connect"
Testa att kabelansluta t ex er BEAM direkt till routern med en ethernet kabel och kolla om det går bättre med SUB/Surround konfigurationen.