Konfigurationsproblem

  • 16 January 2019
  • 4 replies
  • 93 views

Badge
Kan inte registrera mina högtalare till mitt sonoskonto???

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

4 replies

Userlevel 3
Badge +14
Hej Wuzz76,

Välkommen till forumet!

I vilket steg felar det för dig?

Kan du skicka en diagnostik från ditt system precis efter du har problem, och svara med det nummer som du får?

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!
Badge
278808421
Sonos hittar högtalarna men kan inte registrera dem till mitt konto 2rumm gick galant men de andra går inte
Userlevel 3
Badge +14
Se det email jag skickade till dig imorse.

Funkar inte de tipsen, vänligen slå en signal.
Badge
Kollar detta när jag kommer hem hur länge har ni öppet