Question

Kan inte reglera volymen med tvdosan

  • 5 August 2017
  • 1 reply
  • 1616 views

Hej, kan inte reglera volymen med min samsung tvdosa på playbaren. Kan byta kanal, har även försökt att konfigurera fjärren i sonosappen. Hur kan jag få till detta? Mvh

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Välkommen till vårt Svenska forum Tobbestra!

Om du gått igenom stegen via Sonos appen där man konfigurerar sin Tv's fjärrkontroll med sin PLAYBASE/PLAYBAR men inte får någon reaktion i Sonos appen efter att du tryckt på knapparna de ber dig om så finns det en chans att din fjärrkontroll nu kommunicerar via radiofrekvens istället för infraröd signal.
Vår PLAYBASE/PLAYBAR kan bara kommunicera via infraröda signaler och det är bara volymfunktionen man konfigurerar med dem.
Är detta fallet så är det en stor chans att din fjärrkontroll nu kommunicerar via radiofrekvens så kolla gärna med Samsung om det finns något sätt att få din fjärrkontroll omkonfigurerad till infraröd istället.

Du kan även testa med en helt annan fjärrkontroll som du vet kommunicerar med infraröd signal för att se om det fungerar bättre som ett test.