Question

Kan inte längre använda SONOS APPEN på PC?

  • 10 October 2018
  • 1 reply
  • 136 views

Kan genierna på SONOS förklara för mig varför jag inte längre kan använda appen på PC för att lägga till mina högtalare enl. nedan bild?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +9
Hej dwill,

Jag är inte direkt ett geni men jag kan ju försöka förklara ändå.
Först gjordes undersökningar på hur många som använder vilken controller för att styra Sonos och majoriteten använder sig av telefon/surfplatta för att styra, så för att kunna fortsätta utveckla Sonos appen på mobila enheter var vi nu även tvungen att uppdatera controllern för pc/mac som inte har ändrats på flera år.
Nu då den dock var tvungen att uppdateras för att Sonos ska kunna gå framåt i utvecklingen så var det nödvändigt att ta bort vissa funktioner från den, så de funktioner som används minst på PC/mac controllern togs bort.
Det är inte ideal för en som gillar pc/mac controllern, men det var tyvärr nödvändigt.