Question

Kan inte lägga till Spotify


När jag försöker lägga till Spotify står ”kontrollera din nätverksanslutning”. Dock kan jag lägga till andra musiktjänster dvs gärnings samma felmeddelande

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

4 replies

Dvs får inte samma felmeddelande skall det stå
Userlevel 3
Badge +14
Hej johlind.

Välkommen till forumet!

Kan du skicka en diagnostik från ditt system precis efter du har problem, och svara med det nummer som du får?

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!
Skickat. Nr 1226646813
Userlevel 3
Badge +14
Skickat. Nr 1226646813

Jag kan se ett antal fel som tyder på DNS (Domain Name System) fel.
För att försöka lösa detta så kan du börja med att starta om din router om du inte gjort det, om det är gjort men hjälpte inte kan du prova att ändra DNS-servern på din router och sedan starta om samtliga Sonos system i ditt hushåll.
Om du vet hur man konfigurerar en DNS själv så rekommenderar vi att du använder www.opendns.com servrar:

Primär server: 208.67.222.222
Sekundär server: 208.67.220.220