Question

Kan inte lägga till högtalare efter uppdatering av Sonos App

  • 11 December 2018
  • 3 replies
  • 185 views

Jag uppdaterade appen, därefter kan jag inte välja att lägga till högtalare. Meddelande att appen måste uppdateras. Går jag Appstore, är ju appen redan uppdaterad

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 3
Badge +14
Hej chris4108,

Välkomment ill forumet!

Kan du skicka en diagnostik från ditt system precis efter du har problem, och svara med det nummer som du får?

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!
Tack.. Det har löst sig,