Question

Kan inte lägga till Enhet via appen

  • 28 December 2018
  • 1 reply
  • 109 views

Hej,
Jag kan inte lägga till sonos enhet. När jag ska logga in står det med röd text " Logga in med kontot för Sonos-konfigurering". Testat att byta lösen med fortfarande ingen lycka. Nu behöver jag er hjälp: supportdiagnostik nr: 1296466159.

Tack på förhand!

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej ulrikablom3,

Välkomment ill forumet!

Det ser ut som du skrivit fel email, den som Sonos är registrerat på har en punkt mellan för och efternamn, det har du inte på denna profil.

Du kan överföra kontot som ditt Sonos-system är registrerat och länkat till i Sonosappen

Öppna Sonos-appen. På fliken Mer trycker du på Inställningar > Kontoinställningar > Överför Sonos till ett nytt konto.