Question

Kan inte höja ljudet

  • 28 December 2018
  • 1 reply
  • 613 views

Kan inte höja eller sänka ljudet på min sonos playbar med tv fjärrkontrollen.. och hur återställer man alltihop så ja får börja om från början å testa?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Perolofsson2,

Välkomment ill forumet!

Vad är det för TV/fjärrkontroller?

Se https://support.sonos.com/s/article/3479?language=sv för LG, https://support.sonos.com/s/article/3444?language=sv för Samsung.
Se även https://support.sonos.com/s/article/3404?language=sv för generella tips om du inte har någon av de ovanstående.