Question

Kan inte höja ljudet

  • 28 December 2018
  • 1 reply
  • 217 views

Kan inte höja eller sänka ljudet på min sonos playbar med tv fjärrkontrollen.. och hur återställer man alltihop så ja får börja om från början å testa?

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Perolofsson2,

Välkomment ill forumet!

Vad är det för TV/fjärrkontroller?

Se https://support.sonos.com/s/article/3479?language=sv för LG, https://support.sonos.com/s/article/3444?language=sv för Samsung.
Se även https://support.sonos.com/s/article/3404?language=sv för generella tips om du inte har någon av de ovanstående.

Reply

    Cookie policy

    We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

    Accept cookies Cookie settings