Question

Kan inte höja ljudet


Kan inte höja eller sänka ljudet på min sonos playbar med tv fjärrkontrollen.. och hur återställer man alltihop så ja får börja om från början å testa?

1 reply

Userlevel 2
Badge +11
Hej Perolofsson2,

Välkomment ill forumet!

Vad är det för TV/fjärrkontroller?

Se https://support.sonos.com/s/article/3479?language=sv för LG, https://support.sonos.com/s/article/3444?language=sv för Samsung.
Se även https://support.sonos.com/s/article/3404?language=sv för generella tips om du inte har någon av de ovanstående.

Reply

  • :D
  • :?
  • :cool:
  • :S
  • :(
  • :@
  • :$
  • :8
  • :)
  • :P
  • ;)

  Cookie policy

  We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

  Accept cookies Cookie settings