Question

Kan inte flytta Play 1:an

  • 7 October 2017
  • 3 replies
  • 323 views

Har Play1, Play5 och Playbase hemma. Får bara igång alla högtalare när Play1 är kopplad direkt in i routern (i städskrubben!) . Om jag stänger av den för att flytta den så tappar Sonos kopplingen till alla högtalare och musiken tystnar. Hur kan jag får loss Play1 så att allt funkar trådlöst utan hela systemet lägger av?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 2
Badge +1
Hej MirjamMirre,

Välkommen till forumet.
Du kan gå till "inställningar" sedan "avancerade inställningar" och välja "trådlösa inställningar".
Gör detta medan din Play 1 är kopplad till routern. Efter detta kan du flytta den till en annan plats.
OMG var det så enkelt? Ok, testar det! ??
Userlevel 2
Badge +1
Hej MirjamMirre,

Det bör fungera fint efter detta. Låt oss veta om du får några vidare problem!