Question

Heldött

  • 5 October 2017
  • 1 reply
  • 98 views

Uppdaterade igår sonoskontrollen. (Appen i mobilen)Meddelande att det gick snett o sen är det heldött. Har provat allt som föreslås. Aldrig hänt på ALLA dessa år.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +1
Hej Monsam65,

Vi svarade och frågade dig om lite mera info här: https://en.community.sonos.com/sonos-svenska-forum-229098/allt-foersvann-6791293

Tack!