Question

Fördröjning mellan rum

  • 5 March 2019
  • 1 reply
  • 113 views

Om jag har samma musik på i alla rummen kan jag höra från de andra rummen att de ligger ca 1 sek före eller efter.. extremt störande, någon som har lösningen på detta?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Rameau,

Välkommen till forumet!

Kan du skicka en diagnostik från ditt system precis efter du har problem, och svara med det nummer som du får?

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!