Flera hus, en app

  • 22 February 2018
  • 3 replies
  • 614 views

Jag har Sonos i mitt sommarhus, men nu också i min lägenhet. Finns ett sätt att använda appen och samma konto på båda ställena? Jag avser inte att flytta omkring enheterna, de står där det står. Men jag vill ha en och samma app oavsett var jag är.

När jag nu installerade två nya Sonos i min lägenhet så säger appen bara att jag är på fel nät. Jag kan inte ens logga ut eller byta konto... Jag kopplade in med ethernetkabel och konfigurerade om alltihop, men nu funkar det givetvis inte i mitt sommarhus istället utgår jag från, svårt att verifiera på distans).

Helt vill jag ha ett konto och en app, och bara kunna använda oavsett var jag är. Det skulle i teorin duga med två olika appar, och olika konton, men det måste vara på samma telefon. Men inte ens det ser jag hur jag ska lösa?

Idéer? Hjälp?

(jag har en PLay:5 på ett ställe, och två Play:1 på det andra)

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 3
Badge +14
Du kan använda samma app, men alla inställningar i Sonos ligger i själva högtalarna så det kommer inte vara exakt samma i båda hushållen är jag rädd.

Angående att det inte hittas kan bero på något annat än just två olika system.
Är det fortfarande problem i ett av dem?
I så fall skulle jag rekommendera att slå en signal när du är på det stället så skall vi se till att fixa det med.

När du ringer till oss behöver du vara vid ditt Sonos system.
Våra öppettider samt kontaktinformation finner du på : http://www.sonos.com/sv-se/contact
Tack. Jag har fått samma info flera vägar. Kan inte testa förrän jag flyttar mig igen, vilket inte sker riktigt ännu. Jag har inget behov alls av exakt samma inställningar, bara att det fugerar utan omkonfiguration när jag kommer till respektive ställe.
Userlevel 3
Badge +14
Tack. Jag har fått samma info flera vägar. Kan inte testa förrän jag flyttar mig igen, vilket inte sker riktigt ännu.

Inga problem, ta det när det kommer.

Ha en fortsatt bra dag!