Question

Felaktigt konto i app

  • 27 March 2019
  • 1 reply
  • 107 views

xxx

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Filippa,

Välkommen till forumet.

Är Sonos registrerat på fel epost?

I så fall kan du överföra kontot som ditt Sonos-system är registrerat och länkat till.

iOS eller Android: Öppna Sonos-appen. På fliken Mer trycker du på Inställningar > Mitt Sonos-konto > Överför Sonos till ett nytt konto.