Feature Request: Spara profiler/grupperingar i Sonosappen

  • 4 February 2018
  • 1 reply
  • 162 views

Jag skulle önska att man kunde spara flera olika uppsättningar av rumsgrupperingar och spara dom med egna namn. Är det något som ni har med i er roadmap?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Tack för ditt förslag, vi kommenterar tyvärr inte kommande produkter eller funktioner är jag rädd.

Även om inte alla förfrågningar går igenom så hjälper de att bestämma riktningen för framtida utgåvor.

Vi uppskattar era idéer för förbättringar!