Feature Request: Spara profiler/grupperingar i Sonosappen

  • 4 February 2018
  • 1 reply
  • 154 views

Jag skulle önska att man kunde spara flera olika uppsättningar av rumsgrupperingar och spara dom med egna namn. Är det något som ni har med i er roadmap?

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Tack för ditt förslag, vi kommenterar tyvärr inte kommande produkter eller funktioner är jag rädd.

Även om inte alla förfrågningar går igenom så hjälper de att bestämma riktningen för framtida utgåvor.

Vi uppskattar era idéer för förbättringar!

Reply