Answered

Feature Request: Sortera radiostationer under Mitt Sonos

  • 30 January 2019
  • 1 reply
  • 106 views

Hallå. Hur ändrar man placering på radiostationer inne i ”mitt Sonos”?
icon

Best answer by Henrik B 31 January 2019, 09:58

Hej dennis tulpan,

Välkommen till forumet!

I dagsläget kan du inte sortera ordningen är jag rädd.
Jag markerar detta som en feature request på framtida funktion dock.

Även om inte alla förfrågningar går igenom så hjälper de att bestämma riktningen för framtida utgåvor. Vi uppskattar era idéer för förbättringar!
View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej dennis tulpan,

Välkommen till forumet!

I dagsläget kan du inte sortera ordningen är jag rädd.
Jag markerar detta som en feature request på framtida funktion dock.

Även om inte alla förfrågningar går igenom så hjälper de att bestämma riktningen för framtida utgåvor. Vi uppskattar era idéer för förbättringar!