Question

Feature Request: Längre Insomningstimer

  • 12 April 2019
  • 1 reply
  • 171 views

Kan ni förlänga tiden mer än max 2 h?

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Wipestrand,

Välkommen till forumet.

Tack för ditt förslag. Även om inte alla förfrågningar går igenom så hjälper de att bestämma riktningen för framtida utgåvor. Vi uppskattar era idéer för förbättringar!

Reply