Det går inte att ansluta.

  • 20 October 2017
  • 5 replies
  • 4388 views

Hej! Försökte idag att ansluta till min play:1, vilket inte fungerar. Det står bara att mitt sonossystem inte kan hittas. Jag har prövat allt ifrån att stänga av wifi, koppla ifrån min sonoshögtalare, starta om wifi samt installera sonos på datorn. Men inget fungerar. Lampan ovanpå högtalaren lyser. Jag förstår verkligen inte vad som är felet.
Hjälp uppskattas!

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

5 replies

Löste problemet själv! Var tvungen att koppla en ethernet kabel till högtalaren. Men så fort jag kopplar bort kabeln så kan inte applikationen ansluta till sonos-systemet. Det är ju en högtalare som man ska kunna ansluta till via wifi. Har någon ett svar på detta?
Userlevel 2
Badge +1
Hej ClaptonJr,

Välkommen till forumet.
Du kan gå in på "trådlösa inställningar" under "inställningar" och "avancerade inställningar". Gör detta då ethernet kabeln sitter i. Appen kommer att be om dtt Wifi lösenord i denna meny. Då du skrivit in detta och gått vidare får du meddelandet att "du kan koppla bort ethernet kabeln mellan Sonos och routern". Om du inte ser "avancerade inställningar" beror det troligtvis på att du inte kör senaste versionen av Sonos så lönar sigg att uppdatera först under "inställningar".

Låt oss veta om du behöver mera hjälp!
Det fungerade! Tack för hjälpen!
Userlevel 2
Badge +1
Hej ClaptonJr,

Fint att höra. Trevlig fortsatt dag!