Question

Datorskärm+apple tv+sound bar

  • 27 December 2018
  • 2 replies
  • 83 views

Jag har en sound bar som jag vill koppla till min datorskärm som jag använder som tv ihop med min apple tv. Jag har inte något hdmi arc utag i skärmen så jag har provat att koppla en auxsladd till en digital to analog converter som jag sen kopplat Toslink till. Men min Sonos får ingen sognal från ”tv:n” när jag gör så. Har någon några tips?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Sound beam ska det va!
Userlevel 3
Badge +14
Hej samspj,

Välkommen till forumet.

Om jag förstår dig rätt har du datorskärm > konverter från analogt till digital > Toslinkadapter > HDMIsladd > Beam?
Får du rött sken i toslink?

Har du möjlighet att testa koppla den in i en enhet med Toslink, alltså utan konvertern, Bluray, Toslink ut på datorn tex?