Question

Datorskärm+apple tv+sound bar

  • 27 December 2018
  • 2 replies
  • 62 views

Jag har en sound bar som jag vill koppla till min datorskärm som jag använder som tv ihop med min apple tv. Jag har inte något hdmi arc utag i skärmen så jag har provat att koppla en auxsladd till en digital to analog converter som jag sen kopplat Toslink till. Men min Sonos får ingen sognal från ”tv:n” när jag gör så. Har någon några tips?

2 replies

Sound beam ska det va!
Userlevel 3
Badge +13
Hej samspj,

Välkommen till forumet.

Om jag förstår dig rätt har du datorskärm > konverter från analogt till digital > Toslinkadapter > HDMIsladd > Beam?
Får du rött sken i toslink?

Har du möjlighet att testa koppla den in i en enhet med Toslink, alltså utan konvertern, Bluray, Toslink ut på datorn tex?

Reply

    Cookie policy

    We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

    Accept cookies Cookie settings