Question

Controller beter sig skumt

  • 23 October 2017
  • 2 replies
  • 106 views

Controller 200 tar ibland inte laddning, men ibland går det bra, den slockran inte som den skall, och ibland, alltid på natten , startar musiken i ett eller flera rum. Jag trodde att det kunde bero på dåligt batteri men det tror jag inte längre

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Userlevel 2
Badge +1
Hej Johan,

Välkommen till forumet.
Vi skickade ett mail åt dig gällande detta. Din controller är trasig och borde i detta fall bytas ut.
Tack fick mailet och har svarat på det

Mvh Johan