Question

Cant connect to wifi with sonos

  • 6 December 2018
  • 2 replies
  • 268 views

So it prompted me to update the app today. I did. But it took longer than normal, and after 5-10 minutes on third step a message showed up saying ”encountered a problem, try again” and when i pushed try again it said i had the latest version installed. Thing is, now the app cant find my sonos system on my wifi.. And i cant send you diagnostics either because the sonos app aint connecting. Sooooo what to do..? Dont you guys test updates before you send them out? Problems with almost every update.. I paid big money for almost every single speaker that you have... And by the way, none of the solutions that you suggest (restart router, turn wifi on/off) does it either... Och nuuu ser jag att jag kan prata svenska med. Men vaa kuuul.. -.- Aja skriver inte om det. Behöver en fix så snabbt som möjligt.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Userlevel 3
Badge +14
Hej Mike91,

Japp, uppdateringar testas inna det skickas till allmänheten.

Enligt diagnsotiken ser det ut som det finns en förlängare, mest troligt en Apple airport?
Den ser ut att ha samma namn som Asus, skulle du kunna stänga av den förlängande enheten och se om det fungerar om så är fallet?

Gå även igenom de trådlösa inställningarna i Avancerat i appen innan du drar ut nätverkskabeln.

Tack på förhand!
Lyckades att komma in på appen att jag kopplar in ethernetkabel... här är diagnostik:1091481601

Ni får gärna återkomma med vad problemet kan ha varit.. Och snälla. Testa uppdateringarna innan ni skickar ut dem. detta är inte första gången. Har fått återställa och parkoppla allt flera gånger tidigare... Gör det inte en gång till kan jag säga.. Tack och godnatt.