Question

Cant connect through bridge or ethernet

  • 27 January 2019
  • 1 reply
  • 92 views

När jag försöker ansluta mina högtalare via nätverkskabel så går det inte. Den bara tuggar på vitt ljus. Den sa att den redan va installerad på ett annat nätverk så jag fabriksåterställde dom. Nu när jag gjort det så hittar jag alla högtalare men när jag tryckerpå knappen där bak så går den över i rött ljus.

Vad gör jag för fel?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Babas,

Kopplar du in den i routern direkt eller via vägguttag, switch etc?
Har du flera Sonos kablade i samma nätverk?

Kan du skicka en diagnostik från ditt system när det fungerar, och svara med det nummer som du får?

Detta kommer att ge oss en detaljerad rapport över ditt system inklusive information kring trådlösa nätverk, anslutningsfel, lokal nätverksinformation och annan information som hjälper oss att fastställa orsaken till problemet. Instruktioner om hur du skickar en diagnostik kan du se i länken: LÄNK

Tack på förhand!