Question

Beta 11.1

  • 13 February 2020
  • 5 replies
  • 137 views

Vad är det här för något?

Inte begärt detta, inte betrott av Apple och kan inte starta min Sonos app vare sig på Paddan eller telefonen.


5 replies

Userlevel 4
Badge +12

Hej Peter_70, 

 

Välkommen till vårt forum!

 

Det ser ut som att du för ca 2 år sedan anmälde dig för vårt BETA program och aldrig lämnade det efter det.

Kan ha varit att vi hade något i beta version just då som du ville ta del av och sedan inte tänkte på att lämna igen. 

Eftersom du fortfarande låg kvar i Beta programmet så blev du slumpmässigt vald för den nya nu. 

 

Men om du vill lämna betaprogrammet så kan du så klart göra det, klicka HÄR så hittar du information på hur man gör detta.

 

Saken är att Sonos appen inte fungerar utan att man måste ha beta appen!

@Peter_70, remove yourself from the beta program.

Settings → Help & Tips → Beta Program

Thanks for the tip, but will my original app work after I remove myself. It doesn’t now.

AND will the beta app turn into the regular app or will one have to use the beta app forever?

 

Thanks for the tip, but will my original app work after I remove myself. It doesn’t now.

AND will the beta app turn into the regular app or will one have to use the beta app forever?

 

Remove the beta app and (re)install the production app from the relevant store. When it starts tell it to connect to an existing system.

This might also help: https://support.sonos.com/s/article/2967#How_to_leave

Reply