Question

Begränsa volymen

  • 11 October 2017
  • 1 reply
  • 274 views

Ibland händer det att barnen lyckas höja volymen till max och man håller på att skita ner sig. Finns det ingen funktion att kunna begränsa volymen till exempelvis 60% av max och sedan krävs ett lösenord för att höja över denna nivå.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +1
Hej Jonne,

Välkommen till forumet.
Du har en bra idé men tyvärr finns detta alternativ inte åtminstone ännu med i appen. Skickar detta vidare som ett förslag till förbättring.