Question

Använda sub till 2 grupper/rum?

  • 4 July 2018
  • 1 reply
  • 341 views

Har sonos connect till ett antal högtalare i huset. Till ett av rummen, sällskapsrum är sub inkopplad (jamo) via connect. Köpte nu en playbar till tv-rum och vill att suben ska gå in där också. Är det möjligt?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +7
Hej BWidelin,

Din SUB måste alltid konfigureras ihop med en annan Sonos produkt som kan spela ljud men det går bara mot en.
Du kan såklart gruppera ihop resterande zoner till rummet där du har din SUB konfigurerad så spelar den bas till alla.
Men vill du ha din SUB med PLAYBAR nu så måste du först ta bort den från sällskapsrum i rumsinställningar och sedan lägga ihop den med din PLAYBAR.