Question

Amazon Alexa

  • 11 August 2017
  • 1 reply
  • 444 views

Såg i Hjälp och tips att Amazon Alexa har stöd för att styra mina Sonos högtalare - har precis beställt en Alexa men blev lite konfunderad om den verkligen stöder svenska? I Tips ser det ut som om det skulle fungera, någon som testat?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +1
Hej Ehscjon,

Välkommen till vår community!
Amazon har tyvärr inga planer att stöda svenska i närframtiden. Vi har inte heller hört om när funktionerna kan tänkas fungera på svenska.
Skullle kolla detta med Amazon rakt, men misstänker att de inte har en exakt tidtabell för detta ännu.