Answered

Ändra till väggmonterad Playbar

  • 6 January 2019
  • 2 replies
  • 85 views

Jag har efter någon månad nu monterat min Playbar på väggen under TVn. Tidigare stod den på en hylla under. Hur ändrar jag i inställningar så att den nu fattar att den hänger på väggen?
icon

Best answer by Henrik B 7 January 2019, 10:42

Hej CptTG74,

Välkommen till forumet.

Det sköts helt automatiskt, du behöver alltså inte ändra något i appen.
View original

2 replies

Userlevel 3
Badge +13
Hej CptTG74,

Välkommen till forumet.

Det sköts helt automatiskt, du behöver alltså inte ändra något i appen.
Tack för det! Hade för mig att man vid installationen skulle ange hur man hade den monterad och därmed behövde andra på det.

Reply

    Cookie policy

    We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

    Accept cookies Cookie settings