Answered

Ändra till väggmonterad Playbar


Jag har efter någon månad nu monterat min Playbar på väggen under TVn. Tidigare stod den på en hylla under. Hur ändrar jag i inställningar så att den nu fattar att den hänger på väggen?
icon

Best answer by Henrik B 7 January 2019, 10:42

Hej CptTG74,

Välkommen till forumet.

Det sköts helt automatiskt, du behöver alltså inte ändra något i appen.

View original

2 replies

Userlevel 2
Badge +11
Hej CptTG74,

Välkommen till forumet.

Det sköts helt automatiskt, du behöver alltså inte ändra något i appen.
Tack för det! Hade för mig att man vid installationen skulle ange hur man hade den monterad och därmed behövde andra på det.

Reply

  • :D
  • :?
  • :cool:
  • :S
  • :(
  • :@
  • :$
  • :8
  • :)
  • :P
  • ;)

  Cookie policy

  We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

  Accept cookies Cookie settings