2 system

  • 5 October 2017
  • 1 reply
  • 219 views

Hej! jag har ett Sonosystem i mitt hem, men funderar nu på att oxå skaffa ytterligare ett på mitt kontor (annan adress och wifi alltså) ...kommer detta att krocka på nåt vis och skapa problem? funkar det? och vad skall jag tänka på för att det skall gå felfritt?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej och välkommen till forumet Robert!

Det är inga problem, appen kommer automatiskt att ansluta när du kommer till respektive WIFI när du väl anslutit en gång.

Nåt man bör tänka på när man installerar i företagsnätverk är att det kan vara en del säkerhetsinställningar som kan orsaka problem.

Generella krav: https://sonos.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3025
Brandväggsinställningar: https://sonos-sv.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3552

Ha en fortsatt bra dag!