Question

2 spotify konto

  • 18 July 2018
  • 4 replies
  • 549 views

Hej!
Finns det något tips hur man skall göra i Sonos appen så att inte sambon startar min Spotify när jag är på jobb och avnjuter min musik. För i dagsläget så startar hon någon låt via Sonos appen och då går den in på mitt spotify, finns det något sätt så att man kan lägga in bådas spotify konto inne i Sonos appen?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

4 replies

Badge +1
2 användare på samma konto idag?
Nej, vi har 2 olika konton men bara lyckats lägga in ett konto i sonos-appen. Det blev mitt såklart..:(
Badge +1
Starta via Spotify appen istället, välj tillgängliga enheter... å spela upp hemma
Userlevel 4
Badge +14
Du kan lägga in flera Spotify-konton i appen, men problem uppstår om du redan har musik uppköat (då dessa är kopplade till kontot som lade till det).

Du måste också aktivt välja rätt Spotify-konto i appen när du söker efter musik, vilket kan vara lite frustrerande. Tror dock att varje app kommer ihåg det senaste valet, så det borde främst vara ett problem om ni har delade enheter.

En annan lösning är att skaffa Spotify Family och använda 3 konton, där ett är dedikerat till Sonos. Blir lite problematiskt med delning av playlists och dylikt, men går att hitta kreativa lösningar genom att skicka playlists mellan de olika användarna.