Question

TV sound doesn't work anymore

  • 1 September 2017
  • 1 reply
  • 290 views

A few days ago the sound from the (Grundig) TV doesn't work anymore. Sound from other sources are fine (Spotify, radio etc) Ran a diagnostic that came out with number 7790402.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Hei geirooye

Diagnostikken du sendte viser såkalt parity-feil som ofte kommer fra feil på den optiske kabelen. Kan du se et rødt sterkt lys på enden som går inn i PLAYBAR/PLAYBASE? Om mulig, vennligst test en annen kabel for å utelukke dette som feil.
Hvis du kan, hadde det også vært greit å teste en annen kilde som direkte fra TV-dekoder, Playstation eller lignende, for å bekrefte hvor feilen kommer fra.

La meg vite hva du finner ut!