Tips ved tilkobling av Sub til rom med Beam (og sikkert Playbase og Playbar) med Asus-router

  • 16 October 2018
  • 2 replies
  • 278 views

Jeg fikk store problemer med tilkobling av Sub. Den kunne kun sees når jeg hadde nettverkskabel i, men da fikk jeg ikke legge den til rommet etterpå. Jeg trodde det var noe galt med WiFi-hardware i Sub-en og byttet den, med det resultatet at samme feil bare fortsatte.

Etter endel søk kom jeg over et tips om at Asus-routere har en innstilling som kan skape store problemer med både tilkobling og avspilling. Så jeg gjorde et forsøk og fulgte rådet.
Boooom, Sub-en dukket opp umiddelbart. Andre som har sett det samme tipset varsler også om at dere avspillingsproblemer ble løst med dette. Så til tipset...

Gå inn på routeren og "Trådløs"-instillinger. Velg fanen "Profesjonelt" og deaktiver instillingen "Fordeling av overføringstid".

Link til løsningen jeg fant:
https://en.community.sonos.com/troubleshooting-228999/asus-router-issues-with-sonos-6793561

Lykke til 🙂

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Hei Sven S

Da har jeg endret på LAN-innstillingen som var feil i forhold til dine anbefalinger. WAN-innstillingen var ok.
Takk for tipset 🙂
Userlevel 2
Badge +6
Hei FatJesus

Og velkommen til forumet vårt.

Ja, "Airtime Fairness" eller den poetiske oversettingen "Fordeling av overføringstid" kan skape problemer for enkelte oppsett

Vi anbefaler også at et par andre innstillinger blir pirket på, har lagt ved 3 bilder av dem.