Question

Tilkobling til TV

  • 16 December 2018
  • 1 reply
  • 606 views

Hei. Jeg har en eldre TV uten ARC eller optisk utgang (ja det finnes...). Ønsker å utvide Sonos samlingen til å inkludere TV-titting, men ser ikke hvordan jeg kan koble til TV, Altibox dekoder og Blu-ray spilleren. Vil det fungere f.eks med en HDMI switch og Beam? Eller er man mer fleksibel med Soundbar og andre typer av switcher?
Ove
2 stk One og Sub, pluss 3 stk Play 1

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +6
Hei Ove

Din Altibox dekoder skal ha en optisk utgang du kan kable Beam/playbar/playbase på.
Når det kommer til HDMI-switcher er det veldig stor forskjell på kvaliteten forskjellige produsenter lager, så det KAN fungere, men ikke alle er gode på denne ARC-funksjonen, så sjekk gjerne med feks HiFi KLubben hvilke switcher de anbefaler.