TIDAL Spiller nå direkte på Sonos

  • 16 November 2017
  • 0 replies
  • 541 views

Userlevel 6
Badge +3

Fra og med idag start avspilling fra TIDAL-appen på SonosMed Sonos versjon 8.2 og nyeste TIDAL-app kan du styre dine Sonos-høyttalere direkte fra TIDAL

Nyt eksklusiv musikk og spillelister satt sammen av musikkeksperter uten å måtte åpne Sonos appen

Sørg for at dine Sonos-høyttalere er oppdaterte ved å åpne Sonos appen og under Innstillinger>Online oppdateringer.

Så, i TIDAL, vil du se et ikon på bunnen av skjermen for å kontrollere hvor appen spiller

For flere detaljer om TIDAL og deres nye funksjon om å spille rett på Sonos, sjekk ut vår side her.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.