SUB

  • 24 January 2018
  • 1 reply
  • 226 views

[KUNNE VELGE SUB SOM EN SEPARAT ENHET TIL FLERE Høyttalergrupper (ROM).[/b][/b][/b]
Hei, hvorfor er det ikke mulgi å leggge SUB inn som ett eget valg i portefølgen av valgbare høylyttalere ?
Har flere høyttalergrupper i stue/spise og det burde være mulig å legge til SUB til forskjellige høyytalergrupper som de øvrige grupperingen for å kunne spile samtidig.? Sysystemet bør endres til å kunne tillate dette.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Dette er en god tilbakemelding for produktforbedring, men i skrivende øyeblikk kan du kun knytte SUB til ett Sonos-rom om gangen. SUB-en legges da til som en passiv enhet og vises ikke i romlisten på samme måte som de andre høyttalerne.
Dersom du går inn i rominnstillingene til rommet med SUB og trykker Fjern SUB, vil appen la deg velge hvilket rom du vil knytte den til.