Question

Stereopar med en Play:1 og en One?

  • 15 January 2019
  • 1 reply
  • 154 views

Fikk beskjed på Elkljøp at en kunne pare eb gammel Play:1 med en ny One med og få stereolyd. Hadde 1 og kjøpte derfor One i tillegg. Men disse får jeg ikke paret...? Umulig?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Hei!
Dette stemmer ikke, da har Elkjøp gitt deg feil informasjon. Du kan sette sammen en PLAY:1 og en ONE i samme gruppe, men ikke som et stereopar. Jeg ville tatt kontakt med butikken igjen om du er ute etter et stereooppsett.